ulrika lorentzi

Har lång erfarenhet av att redigera och korta forskares och utredares texter utan att innehållet blir platt. Numera brukar till och med forskarna bli nöjda!

ulrika lorentzi

KONTAKT (mobil) 073 - 981 65 68 (email) info [at] ulrikalorentzi.se